Integritetspolicy

Custincore Consulting AB respekterar er integritet och vet hur viktigt det är att skydda era personuppgifter. För att vara transparent med hur vi använder din data har vi skapat detta dokument som beskriver hur vi samlar in, lagrar, hanterar och skyddar dina personuppgifter. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Custincore Consulting AB är ansvarig för dina personuppgifter, senare även benämnd som ”vi, vår, oss”. När vi säger ”vi” menar vi Custincore Consulting AB som är ansvarig i relationen till att hantera dina personuppgifter. Om du har fler frågor angående hantering av dina personuppgifter eller dina rättigheter så kan du nå oss på: info@custincore.se

Vår hemsida är: https://custincore.se.

Vilka personuppgifter som vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in olika kategorier av uppgifter – beroende på vilken typ av relation vi har, på olika sätt och olika tidpunkter. Om du t ex är vår kund eller leverantör samlar vi in era kontaktuppgifter för försäljningsärenden och aktiviteter.  om du är anställd behöver vi samla in kompletterande information för att uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss som arbetsgivare. Vi samlar även in uppgifter som kommit oss tillhanda från dig genom att du kontaktat oss via e-mail eller via vårt kontaktformulär på hemsidan eller via vår framtida internettjänst för till lediga tjänster.

Syfte för hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter som vi samlar in i syfte ett: 

  • uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss i avtalsrelationer mellan oss och våra partners 
  • hantera förfrågningar och kommunikation kring våra produkter och tjänster 
  • hantera och genomföra marknadsaktiviteter och undersökningar, organisering av events 
  • upprätthålla effektiv kommunikation och relation mellan oss och våra partners
  • leva upp till de rättsliga krav och tillämpningar som ställs i avtal och kontrakt för att lyfta fram vårt varumärke, produkter och affär 
  • analysera webstatistik på/från vår hemsida i syfte att förbättra användarupplevelsen
  • administrativa syften och rekryteringsprocesser 

Dela dina uppgifter med tredje part 

Vi varken säljer eller delar dina uppgifter med tredje part. I de fall dina uppgifter görs tillgänglig för tredje part är det endast i samband med outsourcing av vissa aktiviteter och då på rättsliga grunder och täcka av relevanta säkerhetsåtgärder. 

Hur vi använder dina uppgifter och på vilka rättsliga grunder 

När vi hanterar personuppgifter för de syften som beskrivs i detta dokument, använder vi vårt legitima intresse för bibehållen affärsrelation och kommunicerar med dig som är kontaktperson hos vår partner, då det är vår rättsliga skyldighet eller därför att du kontaktade oss och försedde oss direkt med dina uppgifter. Vi tror starkt på att våra åtgärder angående hantering av personliga uppgifter följer lagar och rättigheter för privatpersoner.

Lagring av dina personuppgifter 

Vi strävar efter att endast behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla syftet för vilket den samlades in eller för den definierade period under särskilda rättsliga eller kontraktsenliga skyldigheter. 

Säkerhet

Vi har tagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och konfidentialitet likväl som vi tagit särskilt ansvar för din integritet. Vi är vana att regelbundet se över våra säkerhetspolicys och utövanden för att säkerställa att vi har säkra sätt att behandla dina personuppgifter. 

Dina rättigheter

Du har din fulla rätt att få dina personuppgifter behandlade på ett rättvist, lagligt och transparent sätt. Du är även berättigad att veta vilken personlig information vi hanterar om dig och hur det görs, få tillgång till dina personuppgifter och begära rättningar av felaktigheter. Du kan även när som helst invända mot hanteringen och begära att vi raderar dina uppgifter i situationer när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta hantera den. 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. Om du upptäcker någon översträdelse angående vår hantering av dina personuppgifter vänligen kontakta oss snarast möjligt på info@custincore.se

Ändringar i detta dokument

Vi uppdaterar emellanåt denna text så vänligen kontrollera regelbundet här på vår hemsida under Integritetspolicy för att säkerställa att du är medveten om senast uppdaterad version.

Detta dokument uppdaterades senast 31 augusti 2020.