FRÅN STRATEGI TILL GENOMFÖRANDE

Stöd och utifrånperspektiv i ert utvecklings- och förändringsarbete

För att ligga först i utvecklingen gäller det att säkerställa att kunderna är nöjda och att alla delar av organisationen är införstådda och delaktiga i arbetet. Då skapas förutsättningar för värdeökning och långsiktig konkurrenskraft.

Jag har många års erfarenhet av marknads- och kundorienterat arbete och stöttar upp verksamheter med olika konsultuppdrag, projekt  och som interim. Från strategi till genomförande. 

Välkommen kontakta mig.

MARKNADS- OCH KUNDUTVECKLING
ROLIGA DAGAR PÅ JOBBET
0 %
ÅRS ERFARENHET
0

STRATEGI, UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Engagemang 

Jag brinner för er utveckling och tar er situation på allvar. 

Resultat 

Jag fokuserar på resultat och håller högt tempo med täta avstämningar.

Utifrånperspektiv

Jag ser på er situation och verksamhet med ett utifrånperspektiv.
RESULTATFOKUS

Oavsett uppdrag har jag alltid ett stort kund- och resultatfokus. 

Genom att addera kundperspektiv och kundupplevelse till etablerade arbets- och affärsmodeller skapas ett naturligt kitt mellan avdelningar och människor. 

Med stöd och enkla verktyg hjälper jag er skapa förutsättningar för ökad samsyn och smidighet. Från vision till relation.

Läs gärna mer om Custincores tjänster 

SAMSYN FRÅN VISION TILL RELATION

Genom att ta ansvar för och använda kundupplevelse som gemensam nämnare i verksamheten förflyttas fokus från interna hinder till den externa kunden. Enkelt och kraftfullt. 

INSIKT OCH DELAKTIGHET

Att kundupplevelsen är värdefull för en verksamhets framgång är ingen nyhet. Men att den hör hemma i alla delar av organisationen kan vara en ny insikt. Den insikten är värdefull. 

ENGAGEMANG OCH EFFEKTIVITET

Genom att använda kundresan som ett verktyg som alla medarbetare kan förhålla sig till, blir arbetet framåt både lättare och roligare. Effektivare beslutsfattande och ökat engagemang är bara några av vinsterna. 

LÖNSAMHET OCH KONKURRENSKRAFT

Långsiktig konkurrenskraft handlar om att ha koll på vad kunderna vill ha och hålla takten därefter. Med kundstyrt beslutsfattande ökas möjligheterna till kapade kostnader och ökade intäkter. 

KONTAKT

Välkommen kontakta mig för en kaffe eller ett första samtal

 

Helena Morén

helena@custincore.se0703 – 58 42 68
https://www.linkedin.com/in/helenamoren1/

Custincore Consulting ABVästervångsgatan 18, 21774 Malmö

Integritetspolicy
Cookie policy