FRÅN STRATEGI TILL GENOMFÖRANDE

Stöd och utifrånperspektiv i ert utvecklings- och förändringsarbete

Tillväxt och värdeökning kan genereras på olika sätt. För oss är kundfokusering det centrala. Vi menar att för att ligga först i utvecklingen gäller det att säkerställa att kunderna är nöjda och att alla delar av organisationen är införstådda och delaktiga i arbetet. Då skapas förutsättningar för värdeökning och långsiktig konkurrenskraft. Vi ger er stöd från strategi till genomförande.

Läs om våra tjänster. Välkommen kontakta oss.

Custincore  – making customer experience a core part of your business

DJUP KUNSKAP INOM MARKNAD OCH KUNDPERSPEKTIV
0 %
ROLIGA DAGAR PÅ JOBBET
0
ÅRS ERFARENHET

STRATEGI, UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Engagemang och glädje

Vi brinner för er utveckling och tar er situation på allvar. 

Resultat – snabbt och enkelt

Vi fokuserar på resultat och håller högt tempo med täta avstämningar.

Utifrånperspektiv

Vi ser på er situation och verksamhet ur ett nytt och kundorienterat perspektiv.

Transparens och kommunikation

Vi tror på dialog och samverkan.
VÄRDEFULL KUNDUPPLEVELSE

Oavsett uppdrag har vi alltid ett stort kund- och resultatfokus. 

Genom att addera kundperspektiv och kundupplevelse till etablerade arbets- och affärsmodeller skapas ett naturligt kitt mellan avdelningar och människor. 

Med stöd och enkla verktyg hjälper vi er skapa förutsättningar för ökad samsyn och smidighet. Från vision till relation.

Läs gärna mer om våra tjänster och om kunden

SAMSYN FRÅN VISION TILL RELATION

Genom att ta ansvar för och använda kundupplevelse som gemensam nämnare i verksamheten förflyttas fokus från interna hinder till den externa kunden. Enkelt och kraftfullt. 

INSIKT OCH DELAKTIGHET

Att kundupplevelsen är värdefull för en verksamhets framgång är ingen nyhet. Men att den hör hemma i alla delar av organisationen kan vara en ny insikt. Den insikten är värdefull. 

ENGAGEMANG OCH EFFEKTIVITET

Genom att använda kundresan som ett verktyg som alla medarbetare kan förhålla sig till, blir arbetet framåt både lättare och roligare. Effektivare beslutsfattande och ökat engagemang är bara några av vinsterna. 

LÖNSAMHET OCH KONKURRENSKRAFT

Långsiktig konkurrenskraft handlar om att ha koll på vad kunderna vill ha och hålla takten därefter. Med kundstyrt beslutsfattande ökas möjligheterna till kapade kostnader och ökade intäkter. 

VÄRDEÖKNING

Det viktiga ledarskapet

Vi vet att kundbeteendet förändras snabbare än någonsin och den digitala mognaden ökar. Att verkligen implementera och ta ansvar för kundupplevelsen skapar värde i en organisation. Värde i form av delaktighet och ökat engagemang, samsyn och beslutskraft som i sin tur ökar effektiviteten. Och så självklart minskade kostnader och ökade intäkter från nöjda och lojala kunder. Genom att låta organisationen vara delaktig och ta ansvar för kundupplevelsen skapas förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft.

Här är ledarskapet nyckeln. Kontakta oss om du vill veta mer. 

KUNDNÖJDHET
EFFEKTIVITET
LOJALITET
ENGAGEMANG
BESLUTSKRAFT
SAMVERKAN

Välkommen kontakta oss för en kaffe och ett första samtal. 

Custincore Consulting AB
Västervångsgatan 18, 217 74 Malmö

Integritetspolicy
Cookie policy