OM KUNDEN OCH KUNDUPPLEVELSEN

Att sätta kundens behov i verksamhetens kärna.

Alltför ofta stannar kundupplevelsen på sälj- och marknadsavdelningen. Vi hjälper er öka fokus på sambandet kund- och medarbetarupplevelse och därmed skapa förutsättningar för värdeökning i fler delar av verksamheten 

Hur mäter man värdet av kundfokusering? 

Framgång med kundarbete mäts oftast i klassiska värden som kundnöjdhet (CSAT Customer Satisfaction Score) och rekommendationsgrad (Net Promoter Score). Med kundstyrt arbetssätt möjliggörs nya sätt att mäta effekten ute i organisationen.

KUNDINSIKT
EFFEKTIVITET
KONKURRENSKRAFT
ENGAGEMANG
BESLUTSKRAFT
SAMVERKAN

DJUP KUNSKAP INOM MARKNAD OCH KUNDPERSPEKTIV
0
ÅRS ERFARENHET

Kundsyn och samsyn skapar värde. 

Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet från olika branscher och verksamheter. Det vi har gemensamt är vår stora passion för kunden och kundupplevelsen och vikten av att ha samsyn och samverkan inom en organisation. Det är här vi ser den stora affärsnyttan med att slå samman kundsyn och samsyn. Genom att låta kundupplevelsen ta plats i verksamhetens kärna så öppnas stora möjligheter till effektivisering, ökat engagemang, ökade intäkter och kapade kostnader. 

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Kundresan har alltid funnits där men aldrig varit viktigare.

Oavsett bransch och strategi så finns där alltid en kund som måste vara nöjd i alla sina kontakter med er, oavsett om det är en återförsäljare, distributör eller konsument. Och antalet kontaktytor med ett företag blir allt fler och fler samtidigt som digitaliseringen gör det  enkelt och snabbt att dela med sig av sina upplevelser. Därför är det viktigt ha koll på sina kundresor och ta ansvar för kundupplevelserna. 

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss så berättar vi mer.

STRATEGI, UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING
0 %
ROLIGA DAGAR PÅ JOBBET